Kapitał Intelektualny

Obserwując dzisiejszy rynek oraz analizując problemy przedsiębiorstw wywołane asymetrią w dostępie do informacji i trudnościami w samodzielnym tworzeniu strategii rozwoju, czujemy się zobowiązani do zarekomendowania Państwu nowej formy współpracy przedsiębiorstw polegającej na stworzeniu „outsourcingu strategicznego”.  Jest to model, który pozwoli na dostrzeżenie nowych wariantów rozwoju strategii w kontekście posiadanego potencjału kapitału intelektualnego oraz połączenie kompetencji grupy przedsiębiorstw w celu stworzenia wspólnego łańcucha wartości, opartego  na rekomendowanych w dziedzinie nowych technologii innowacjach.

BUDOWA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W OPARCIU O POTENCJAŁ KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO CZŁONKÓW KLASTRA

 • Wspólna realizacja projektów, inwestycji i zakupów będąca podstawą do obniżenia kosztów i ryzyka,
 • Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inicjatyw klastrowych zgodnych z  Polityką Spójności Unii Europejskiej na okres programowania 2014-2020
 • Popularyzowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym na rynkach finansowych i kapitałowych
 • Ułatwianie członkom Klastra nawiązywania kontaktów zagranicznych
  i współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi
 • Rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji usług doradczych, szkoleniowych oraz marketingowych, podnoszacych konkurencyjność członkow Klastra
 • Ułatwienie członkom Klastra dostępu do wiedzy w zakresie szeroko rozumianego konsultingu
 • Uczestnictwo w inicjatywach klastrowych: spotkaniach, seminariach, warsztatach
 • Promocja idei klasteringu
 • Podniesienie świadomości biznesowej członków klastra