Projekty Klastrowe

Działając wspólnie, można zracjonalizować wewnętrzne procesy w Firmach, skorzystać z synergii między partnerami, dzielić i w konsekwencji zmniejszać ryzyko podejmowanych działań, a przede wszystkim generować dodatkowe zyski poprzez zmianę podejścia do konkurentów. Dla osiągnięcia wysokiej skuteczności i sprawności wdrażania działań związanych z Projektami Klastra konieczne jest oparcie działań o efektywny system współpracy określający kompetencje i odpowiedzialność Partnerów oraz role poszczególnych Jednostek w łańcuchu wzajemnych powiązań.

ZGRUPOWANIE ZESPOŁÓW EKSPERCKICH I GRUP ROBOCZYCH

  • Poszukiwanie, identyfikowanie oraz mapowanie informacji rynkowych w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych,
  • Prowadzenie prac analitycznych dotyczących najważniejszych trendów, nowych gałęzi gospodarki i zagadnień branżowych,
  • Budowa zespołów eksperckich na podstawie macierzy kompetencji członków Klastra,
  • Przygotowanie oraz koordynacja wspólnych programów badawczych i projektów biznesowych oraz dążenie do osiągnięcia określonych w tym zakresie wyników poprzez indywidualną pomoc i doradztwo w zakresie ich realizacji.