Spotkania Klastrowe

To co w dzisiejszych czasach decyduje o zdobyciu przewagi konkurencyjnej, to dobra jakościowo oraz uzyskana w odpowiednim czasie informacja. Jednakże samo jej wychwycenie z rynku nie jest gwarancją sukcesu – dopiero umiejętność kojarzenia całej puli informacji w wymiarze interdyscyplinarnym jest kluczem do podejmowania trafnych i racjonalnych decyzji strategicznych, mających wpływ na pozycję rynkową przedsiębiorstwa.

DYFUZJA WIEDZY I TRANSFER TECHNOLOGII

  • Umożliwienie transferu wiedzy i umiejętności między członkami Klastra,
  • Tworzenie relacji między przedsiębiorstwami, jednostkami badawczymi i naukowymi oraz instytucjami otoczenia  biznesu,
  • Wzrost zdolności innowacyjnych członków Klastra poprzez kreowanie nowych innowacyjnych produktów i usług,
  • Realizacja wspólnych projektów o charakterze biznesowym, badawczym, edukacyjnym
    i szkoleniowym,
  • Propagowanie międzynarodowych standardów w zakresie innowacyjności, transferu
    i komercjalizacji wiedzy, ochrony własności intelektualnej oraz przedsiębiorczości,
  • Dyfuzja innowacyjnych technik doradczych i szkoleniowych.